FAQ

 

OVER JCI GENT + JCI

Wat is JCI?

JCI staat voor Junior Chamber International en is een wereldwijde netwerkorganisatie voor jonge professionals. De vereniging bestaat in meer dan 100 landen, met bijna 200.000 leden, en heeft in Vlaanderen en Brussel 40 lokale afdelingen. Het is een vrijwilligersorganisatie van en voor dynamische jongeren tussen 18 en 40 jaar. 

Als vereniging is JCI gekend als een toekomstgerichte organisatie voor geëngageerde en ondernemende mensen, in de brede zin van het woord, die zich voorbereiden om leidinggevende functies op te nemen in het privé- en openbaar leven. Specifiek voor alle functies en op alle niveaus geldt het principe 'one year, one person, one job'. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen tot zelfontplooiing en vorming. 

Wat is de JCI Missie

Groeikansen aanreiken die jongeren aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.

Wie zijn de leden van JCI Gent?

JCI GENT omhelst een zeer diverse groep leden, waarbij elk lid  zijn/haar ervaringen meebrengt uit het zakenleven, de samenleving en het verenigingsleven. Ze delen een gemeenschappelijke voorliefde om zichzelf uit te dagen en te groeien als persoon. Op deze pagina kan je meer over ons leren

Wat doen we bij JCI GENT?

JCI wil jongeren inspireren en aanzetten tot het nemen van initiatief. Door hun activiteiten binnen JCI werken de leden aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door actief deel te nemen aan interne trainingsprogramma's en het plannen en uitvoeren van projecten die baat geven aan het individu en de gemeenschap. Dergelijke projecten worden vaak vanuit de ledengroep voorgesteld. 

Wanneer werd JCI gesticht?

In 1915 startte Henri Giessenberg de organisatie in St Louis, USA. Pas later kreeg ze haar definitieve naam Junior Chamber International, dankzij een nauwe samenwerking met de Chamber of Commerce. In 1944 werd een formeel akkoord gesloten tussen 8 landen en werd JCI de organisatie zoals ze vandaag is. 

Hoe verschilt JCI van andere non-profits?

JCI leden nemen initiatief om lokale uitdagingen op te lossen. Wij focussen niet enkel op liefdadigheid of dienstverlening, wij zijn gefocust op projecten met een duurzame impact, zowel op lokaal als op globaal niveau. 

 

PERSOONLIJKE GROEI + VORMING

Welke soort vorming biedt JCI aan?

JCI biedt een breed scala aan vormingen aan. We focussen op soft skills, zoals presenteren, debaten & publiek spreken, en onderhandelingstechnieken. Je kan lokale trainingsdagen bijwonen, alsook deelnemen aan de officiële vormingen waaronder de JCI Presenter, JCI Admin, JCI Achieve en de JCI Impact. Tot slot kan je ook het traject volgen om zelf JCI trainer te worden. 

Hoe steunt JCI leiderschaps-ontwikkeling?

Onze leden ontwikkelen hun leiderschapskwaliteiten door de rol van project manager van een project op zich te nemen. Dit bereid hen voor op een toekomstige leiderspositie. Ook door een rol op te nemen in de Raad van Bestuur van een lokale afdeling wen je aan leiderschap. Hier kan je meer over vernemen in een verdere vraag. 

Is JCI goed voor mijn carrière?

Als je actief participeert in JCI kan lidmaatschap erg positieve gevolgen hebben voor je carrière. Doordat je steeds nieuwe mensen ontmoet, verruim je je blik op en je begrip van de wereld. Bovendien krijg je dankzij onze uitstekende vormingen, en dankzij de praktijktoepassing tijdens de organisatie van events, de kans om je soft skills bij te schaven; het bewijs van je toewijding aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tot slot hebben heel wat van onze leden via hun betrokkenheid in JCI nieuwe passies en opportuniteiten ontdekt, met een carrièrewending tot gevolg. 

Is JCI goed voor mijn cv?

Binnen JCI kan je deelnemen aan uiteenlopende projecten, die ertoe bijdragen dat jij je skills en talenten kan aanscherpen. Bijgevolg loop je sneller bij potentiële werkgevers in de kijker. Met andere woorden, JCI is goed voor jou en voor je résumé. 

 

PROJECTEN + EVENTS

Wat zijn nationale events in België?

In België organiseren we jaarlijks het regionale Vlaamse Congres in het voorjaar (juni). Daarnaast wordt jaarlijks ook een nationaal Congres op touw gezet in het najaar (september). Bekijk de kalender voor meer info over waar & wanneer congressen plaatsvinden. 

Hoe kan ik een project organiseren?

Geen nood, wij geven je alle ondersteuning die je nodig hebt. Spreek één van onze leden of de voorzitter aan, zij zullen je helpen. 

Hoe kan ik deelnemen aan een project?

Aangezien we elk jaar verschillende projecten organiseren, zoeken we ook voor elk van deze projecten een team bijeen dat de project manager wil bijstaan. Jij kan hierbij zelf beslissen welke projecten je voorkeur dragen. Help je liever met een business-gerelateerd project, organiseer je graag een trip naar een JCI evenement, of ligt je voorkeur toch eerder bij een liefdadigheidsevent? Jij kiest! 

 

LIDMAATSCHAP VAN JCI GENT

Wie kan lid worden bij JCI Gent?

Elke jongere tussen 18 en 40 jaar kan lid worden bij JCI en JCI GENT.

Waarom lid worden?

Onze leden stapten in de organisatie om uiteenlopende redenen. Er zijn een heel aantal voordelen verbonden met het lidmaatschap van onze vereniging. In deze blog post worden deze redenen voor je uiteengezet. 

Hoe word ik lid?

Hier kan je meer lezen over hoe je bij JCI Gent lid kan worden. 

Waarvoor dient het lidgeld? 

Het lidgeld dat je als lid van JCI GENT betaalt, kan je volledig terugkrijgen bij het deelnemen aan trainingen en congressen. Elke afdeling is bovendien vrij om het tarief van lidmaatschap te bepalen. Bij JCI GENT gebeurt dit in samenspraak met de leden. 

Hoeveel leden heeft JCI Gent?

JCI Gent telt een 25-tal leden door de jaren heen. 

Hoe haal ik het meeste uit mijn lidmaatschap?

Doe mee, ga naar evenementen, organiseer een project met je afdeling, reis naar internationale conferenties en trainingen, woon een JCI training bij en neem een leidende rol op. Als je een actief lid bent, zal je interessante mensen ontmoeten, leuke uitdagingen aangaan ( jezelf verrassen), en veel plezier hebben!

Hoe kan ik bijdragen?

JCI geeft je de kans om aan de gemeenschap terug te geven door actief betrokken te zijn bij projecten voor samenleving. Misschien klinkt een liefdadigheidsevenement of een training via JCI je goed in de oren? Het lidmaatschap van JCI is wat je er zelf van maakt. We moedigen 'learning by doing' aan. Keer op keer zien we dat hoe meer onze leden in JCI steken, hoe meer ze terug krijgen.

Welke betrokkenheid wordt er van mij verwacht?

Dit hangt volledig van jouw wensen/mogelijkheden af. Het spreekt voor zich dat we van een voorzitter, die een grote verantwoordelijkheid draagt, een grotere betrokkenheid vragen dan van een gewoon lid. Zoals met veel dingen geldt hier ook dat je terugkrijgt wat je er in investeert. 

 

een Rol opnemen bij JCI GENT

Kan ik lid worden van de Raad van Bestuur?

Natuurlijk! JCI volgt het principe 'One year, one man, one job'. Dit betekent dat we elk jaar een nieuwe ploeg stemmen. Heb jij ambitie om volgend werkingsjaar lid te worden van de Raad van Bestuur van JCI GENT? Spreek dan één van de huidige RvB-leden aan. Zij zullen je vertellen welke rollen er beschikbaar zijn en hoe je je kandidaat kan stellen. 

Door RvB-lid te worden, doe je heel wat praktische ervaring op over de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en processen binnen JCI. 

Kan ik lokale voorzitter worden?

Het voorzitterschap van een lokale afdeling is de belangrijkste rol die je op lokaal niveau kan opnemen. Net als een RvB-lid ben je slechts voorzitter voor 1 jaar. Het voorzitterschap is een prachtige opportuniteit om te proeven van leiderschap. Het is in deze hoedanigheid dat je kan wegen op je gemeenschap. 

Kan ik op nationaal niveau een rol opnemen?

Een rol op nationaal niveau is een grote verantwoordelijkheid. Het is best dat je hiervoor reeds wat ervaring hebt opgedaan bij een lokale/regionale afdeling. Bij interesse kan je best even polsen bij de Nationale Voorzitter over welke rollen er voor komend werkingsjaar beschikbaar zijn. 

Wat is een JCI Senator?

Het senatorschap is de hoogste award die je als JCI-lid kan ontvangen. Deze award wordt toegekend aan leden die een exceptionele bijdrage hebben geleverd aan de afdeling. Het geeft je levenslange lidmaatschap van JCI. Eens de 40 voorbij mogen senatoren geen actieve rol meer opnemen, maar kunnen ze wel actief blijven. Alle internationale events hebben een senator programma. 

 

nog vragen?

of OVERTUIGD?