Onze Missie

 

"Kansen aanbieden aan jonge mensen
om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef,
medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen; eigenschappen die positieve veranderingen in de gemeenschap teweegbrengen."

In onze complexe samenleving wil JCI jongeren inspireren en aanzetten tot het nemen van initiatief.

Leden en kandidaat-leden werken aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling door actief deel te nemen aan JCI trainingsprogramma's en het plannen en uitvoeren van betekenisvolle projectendie baat geven aan het individu en de gemeenschap. 

Al onze projecten en events worden georganiseerd volgens de 4 pijlers van JCI: vorming, business, gemeenschap en internationalisme. Leden kunnen hun vaardigheden op verschillende manieren bijschaven. Ze kunnen helpen met een lokaal liefdadigheidsproject, een serie van business events op touw zetten of netwerken met internationale JCI leden wanneer ze deelnemen aan een congres. 

 

Wat is JCI?

 

JCI staat voor Junior Chamber International en is een wereldwijde netwerkorganisatie voor jonge professionals. De vereniging bestaat in meer dan 100 landen,  met bijna 200.000 leden, en heeft in België 40 lokale afdelingen. 

Onze vereniging is gekend als een toekomstgerichte organisatie voor geëngageerde en ondernemende mensen, in de brede zin van het woord, die zich voorbereiden om leidinggevende functies op te nemen in het privé- en openbaar leven. Specifiek voor alle functies en op alle niveaus geldt het principe 'one year, one person, one job'. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen tot zelfontplooiing en vorming. 

De impact van deze focus op leiderschap wordt gedemonstreerd door het groot aantal Jaycees die in de loop van de jaren belangrijke posities hebben bekleed in hun land en op internationaal niveau. Enkelen van hen zijn o.a.

 
  • KOFI ANNAN — Ghana - Secretaris-Generaal van de VN
  • TARO ASO — Japan - Japanse Eerste Minister
  • ALBERT OF MONACO — Monaco - Vorst van Monaco
  • JACQUES CHIRAC — Frankrijk - Franse Eerste Minister
  • WILLIAM J. CLINTON — USA — 42e President van de USA
  • STEVEN VANDEPUT — België — huidige minister van Defensie

Tellustration

JCI in 3 minuten uitgelegd.