Bingo Bastards 2.0

Reportage uit Het Gents Gazetje:

JCI Gent bracht zaterdagnamiddag 4 mei 2019 drie generaties samen in rusthuis "Ter Rive" te Gent

Op deze dag zorgde JCI Gent voor een ontmoetingsmoment tussen drie generaties in het Gentse rusthuis "Ter Rive". Naast de rusthuisbewoners zélf en een groep kinderen met een moeilijke thuissituatie uit Jeugdzorg De Liaan, werd het gezelschap vervolledigd door leden van JCI Gent (allen tussen 18 en 40 jaar)

Na een ludieke kennismaking waarbij mensen van alle leeftijdscategorieën met elkaar in contact kwamen mits een vragenspel, werd een interactieve bingo gespeeld. Bovendien werden de deelnemers verwend met frisdrankjes en lekkers, verkregen via sponsoring. Ook waren er snoeppakketten te winnen. Jong en oud konden deze verwennerij ten zeerste waarderen, en opsmikkelen.

Iedereen was super blij met dit event, de kinderen van de Liaan, de rusthuisbewoners en de organiserende jongeren van JCI aan. Samen genieten-delen-luisteren en met elkaar kennismaken was een positieve fijne ervaring.

Een woordje uitleg over JCI:
Junior Chamber International is een mondiale non-profit organisatie van jongeren tussen 18 en 40 jaar. Wereldwijd zijn er een 200.000-tal leden, die in 117 landen meer dan 5.000 lokale afdelingen vormen. 
De visie van JCI is: “Het leidende netwerk te zijn van actieve jongeren met burgerzin”. Elk JCI-lid heeft de overtuiging dat we om positieve verandering te creëren onszelf en de wereld rondom ons voortdurend moeten proberen verbeteren.
We leven in een tijd en samenleving waarin de overheid niet alles kan regelen. In onze onderwijsinstellingen wordt vaak te hard de nadruk gelegd op harde en kwantificeerbare vaardigheden, die ons dienen voor te bereiden op het beroepsleven. Zachtere, meer mens- en gemeenschapsgerichte, vaardigheden zoals daar zijn het ondernemen, netwerken, stimuleren van creativiteit, efficiënt vergaderen, leiding geven en beslissingen nemen, komen vaak te weinig aan bod. Deze kennis is echter essentieel voor een wereld met meer sociale, economische en geestelijke welvaart”.

JCI neemt hierin een belangrijke rol op door het aanbieden van groei- en leeropportuniteiten die zijn leden stimuleert om zowel individueel als in groep een actieve en leidende rol te vervullen. 
De missie van JCI is dan ook: “Het aanbieden van groeikansen die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen”.
De kern JCI Gent is een afdeling van JCI Vlaanderen, dat op zijn beurt onderdeel is van JCI Belgium en JCI International.

Website: http://www.jcigent.be/
Facebook: https://www.facebook.com/JCIGhent/

#jcighent