Afsluit werkingsjaar 2016-2017

We sluiten een prachtig en heel geslaagd werkingsjaar af met een selectie van de mooiste foto's.