NCN Sint-Truiden 2019

Op 27 september ging het NCN 2019 van start in Sint-Truiden. We waren met enkele leden van JCI Gent aanwezig op dit leerrijke weekend. Het was een geslaagd weekend met heel wat boeiende workshops en bedrijfsbezoeken. Zaterdagavond mochten we de award in ontvangst nemen voor Best local global goals project!

Benieuwd wat de ervaringen waren? Lees hieronder enkele getuigenissen van onze leden:

Wie wil, plant op het NCN zijn programma vol van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Na een interessant bedrijfsbezoek, leefde ik mij nog even uit tijdens de 'military workout' om daarna aan te schuiven voor het galadiner. Campus Saffraanberg bood de geschikte locatie om de sportieve Jaycees uit te dagen. Na een korte opwarming was het tijd voor het echte werk: een hindernissenparcours volgen onder begeleiding van een ervaren militair. Soldaten in opleiding trainen hier maanden om alle hoogtes en laagtes te trotseren in zo kort mogelijke tijd. De snelste doen een twintigtal hindernissen in minder dan 3 minuten, terwijl ik al blij was de oefeningen van niveau 1 te overwinnen. Het was lastig, maar leuk om even te voelen hoe het eraan toe gaat in de militaire wereld.

Louise

Tijdens de jaarlijkse nationale conventie, die dit jaar in Sint-Truiden doorging, wordt er ook een algemene vergadering van JCI Belgium gepland. Deze is verspreid over de twee dagen en alle voorzitters van lokale afdelingen, maar ook de leden en geïnteresseerden worden er op uitgenodigd.

Voor de gelegenheid waren er ook internationale gasten aanwezig. Karl Johan Svendsen van JCI Noorwegen was naar ons land gereisd om later in het weekend de training membership growth the geven en Keira Keogh van JCI Dublin kwam ons allen warm maken om met een grote groep naar het Europees congres in Dublin te gaan in mei 2020. De oproep kwam aan want er zijn al een 50tal Belgen die naar daar zullen afzakken!

Traditioneel wordt ook het nieuw bestuur voor 2020 verkozen. Pepijn Palmans, onze huidige nationale voorzitter zal opgevolgd worden door Tom Staelens en zijn ploeg. Ze hebben al veel voorbereidingen getroffen, zo bleek uit het filmpje waarin de hele ploeg zich afzonderlijk voorstelde.

Maar een algemene vergadering dient er vooral op om de lokale afdelingen te informeren en te inspireren. Wat er op het programma staat, een voorstelling van de nationale projecten (denk maar aan de World Cleanup day waar veel lokale afdelingen aan deelgenomen hebben), welke initiatieven er al werden genomen en nog zullen genomen worden om de lokale afdelingen te ondersteunen. Zo wordt er momenteel volop gewerkt aan de visie 2025. Benieuwd naar meer? De volgende Algemene vergadering van JCI Belgium staat gepland op zaterdag 25 januari!

Glenda

Al lijkt de training “Parlementaire Procedure” zware kost voor een congres dag, de trainer Jan Segier maakte er een interessante, leerrijke namiddag van. Vanuit ieders indrukken over en ervaringen met de maandelijkse Algemene Vergaderingen toetsten we de praktijk met de theorie. Begrippen als zitting, sessie, hoofdmotie, amenderen, secundaire moties en de verschillende stemmethodes zijn mij niet meer vreemd! De voorbeelden van uit het Brits parlement zorgden voor een amusante toets.

Katrien

Het bezoek aan het Proefcentrum voor Fruit, te Sint-Truiden, speelde zich grotendeels in openlucht af. PC Fruit is er als onderzoekscentrum in de eerste plaats om de vele fruitboeren in deze streek te helpen met raad. Hun onderzoek omvat heel wat domeinen: hoe de kwaliteit en de opbrengsten van de bestaande fruitteelten verbeteren, hoe omgaan met ziektes en parasieten die oogsten kunnen schaden, maar ook hoe de gronden saneren, die kunnen vervuild zijn door de sproeistoffen. Tevens wordt onderzocht hoe nieuwe teelten het best kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld van wijndruiven. Bij het doorlopen van de fruitvelden kregen we een demonstratie van de nieuwste technieken voor oogstbescherming tegen hagel, en ook bij het bezoek aan de serres leerden we alles over de laatste ontwikkelingen in serreteelten. Het bezoek werd afgesloten met een proeverij van lokale wijn en druivensap.

Frederik