Wijze opleiding: NLP "Zorgvuldige communicatie: krachtige vraagstelling"

Gent, 29 juni 2017 -   Trainer Natacha Ciezkowski focust met de opleiding NLP "Zorgvuldige communicatie: krachtige vraagstelling" op het stellen van de juiste vragen om zo je gesprekspartner beter te begrijpen.

Een deelnemer aan het woord:

"Tijdens deze opleiding leerden we het belang van goede communicatie. Gesloten vragen zijn te vermijden, ook het woord "waarom" leidt vaak tot blokkages. Er werd gewezen op het belang van vragen naar omstandigheden:wie, wat, hoe...? We leerden ook hoe belangrijk het is om open te staan voor de visie van de andere, en te trachten ons in zijn plaats te stellen. Er volgden concrete oefeningen via het DVD-model: denken, voelen en doen."

Nauwkeurig achterhalen wat de gesprekspartner bedoelt, zonder interpretatie, zonder gissen… en missen ligt aan de basis van een goede communicatie. Dit maakt het mogelijk om elkaar beter te begrijpen, en dus wederzijds begrip op te bouwen. Daarnaast werd er ook gefocust op het belang om een ervaring volledig te beschrijven. 

Bedankt Natacha voor een geslaagde vorming!