WAT IS JCI?

JCI staat voor Junior Chamber International en is een wereldwijde netwerkorganisatie voor jonge professionals. De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. De vereniging bestaat in 117 landen,  telt bijna 200.000 leden, en heeft in België 40 lokale afdelingen. 

De werking van JCI situeert zich bewust binnen 4 pijlers. Zo onderscheidt JCI zich van traditionele business- of serviceclubs en is ze in staat haar leden een oneindig brede waaier van projecten, activiteiten en mogelijkheden aan te bieden. De 4 pijlers zijn:

  • Individu:  bevorderen van zelfontplooiing via vorming, seminaries, …
  • Gemeenschap:  een bijdrage leveren tot een rechtvaardige samenleving
  • Internationalisme: stimuleren van ervaringsuitwisseling met buitenlandse afdelingen
  • Business:  organiseren van netwerking, conferenties, seminaries.

In onderstaande tellustration wordt JCI kort voorgesteld:

JCI heeft als non-gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties. Zo ondersteunt JCI onder andere wereldwijd de promotie van de sustainable development goals.

SDG JCI.png