OVER

EEN 25-TAL ONDERNEMENDE GENTENAARS
(EN EEN PAAR VERDWAALDE WEST-VLAMINGEN).
 

JCI GENT omhelst een zeer diverse groep leden - mensen met een eigen zaak, bediendes, mensen in non-profits of liefdadigheid. Elk lid brengt zijn/haar ervaringen mee uit het zakenleven, de gemeenschap en het verenigingsleven. We delen een gemeenschappelijke voorliefde om onszelf uit te dagen en te groeien als persoon. Dit weerspiegelt zich in onze bereidheid om ons blijvend te engageren binnen projecten, commissies en evenementen. 

 
 

Wij stimuleren jongeren
tot lokale initiatieven die
positieve veranderingen
creëren in de samenleving.

 
 

Als vereniging wil JCI jongeren inspireren tot het nemen van initiatief door projecten te organiseren die oplossingen bieden voor lokale uitdagingen. In plaats van een éénmalige donatie of een service opportuniteit, focussen wij op het creëren van duurzame impact, zowel op lokaal als globaal vlak. Dit uit zich in onze unieke samenwerking met de UN. Bovendien volgt elk project of event dat we organiseren één van de vier pijlers van JCI: vorming, business, gemeenschap en internationalisme. 

Onze 25 leden kunnen hun vaardigheden bijschaven op verschillende manieren: Ze kunnen helpen met het opzetten van een lokaal project, één van onze kwaliteitsvolle vormingen volgen, of netwerken met JCI leden wanneer ze deelnemen aan een (internationaal) congres. Bovendien geldt binnen JCI, voor alle functies en op alle niveaus, het principe 'one year, one person, one job'. Dit principe laat ons toe om gelijke kansen tot zelfontplooiing en vorming voor alle leden te garanderen.

 

Bekijk de film en leer JCI kennen in 3 minuten. 

 

HET BESTUUR

de ploeg van 2017 - 2018

 

VOORZITTER
Els Vanacker

SECRETARIS
Sylvie Seeuws

JCI GENT - Eva Steurbaut Juridisch + Penning 2017-2018

PENNING
Eva Steurbaut

LEDENBEHEER
Jonas Wauters

 

VORMING
Jolien Clauwaert

MARKETING
Michel De Coster

JCI GENT - Mathias Deleu Voorzitter 2016-2017

PAST PRESIDENT
Mathias Deleu