FAQ

Over JCI

JCI staat voor Junior Chamber International en is een wereldwijde netwerkorganisatie voor jonge professionals. De vereniging bestaat in meer dan 100 landen, met bijna 200.000 leden, en heeft in Vlaanderen en Brussel 40 lokale afdelingen. Het is een vrijwilligersorganisatie van en voor dynamische jongeren tussen 18 en 40 jaar. 

Als vereniging is JCI gekend als een toekomstgerichte organisatie voor geëngageerde en ondernemende mensen, in de brede zin van het woord, die zich voorbereiden om leidinggevende functies op te nemen in het privé- en openbaar leven. Specifiek voor alle functies en op alle niveaus geldt het principe ‘one year, one person, one job’. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen tot zelfontplooiing en vorming. 

Groeikansen aanreiken die jongeren aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.

JCI GENT omhelst een zeer diverse groep leden, waarbij elk lid  zijn/haar ervaringen meebrengt uit het zakenleven, de samenleving en het verenigingsleven. Ze delen een gemeenschappelijke voorliefde om zichzelf uit te dagen en te groeien als persoon. 

JCI wil jongeren inspireren en aanzetten tot het nemen van initiatief. Door hun activiteiten binnen JCI werken de leden aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door actief deel te nemen aan interne trainingsprogramma’s en het plannen en uitvoeren van projecten die baat geven aan het individu en de gemeenschap. Dergelijke projecten worden vaak vanuit de ledengroep voorgesteld. 

In 1915 startte Henri Giessenberg de organisatie in St Louis, USA. Pas later kreeg ze haar definitieve naam Junior Chamber International, dankzij een nauwe samenwerking met de Chamber of Commerce. In 1944 werd een formeel akkoord gesloten tussen 8 landen en werd JCI de organisatie zoals ze vandaag is. 

JCI leden nemen initiatief om lokale uitdagingen op te lossen. Wij focussen niet enkel op liefdadigheid of dienstverlening, wij zijn gefocust op projecten met een duurzame impact, zowel op lokaal als op globaal niveau. 

Persoonlijke groei & vorming

JCI biedt een breed scala aan vormingen aan. We focussen op soft skills, zoals presenteren, debaten & publiek spreken, en onderhandelingstechnieken. Je kan lokale trainingsdagen bijwonen, alsook deelnemen aan de officiële vormingen waaronder de JCI Presenter, JCI Admin, JCI Achieve en de JCI Impact. Tot slot kan je ook het traject volgen om zelf JCI trainer te worden. 

Onze leden ontwikkelen hun leiderschapskwaliteiten door de rol van project manager van een project op zich te nemen. Dit bereid hen voor op een toekomstige leiderspositie. Ook door een rol op te nemen in de Raad van Bestuur van een lokale afdeling wen je aan leiderschap. Hier kan je meer over vernemen in een verdere vraag. 

Als je actief participeert in JCI kan lidmaatschap erg positieve gevolgen hebben voor je carrière. Doordat je steeds nieuwe mensen ontmoet, verruim je je blik op en je begrip van de wereld. Bovendien krijg je dankzij onze uitstekende vormingen, en dankzij de praktijktoepassing tijdens de organisatie van events, de kans om je soft skills bij te schaven; het bewijs van je toewijding aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tot slot hebben heel wat van onze leden via hun betrokkenheid in JCI nieuwe passies en opportuniteiten ontdekt, met een carrièrewending tot gevolg. 

Binnen JCI kan je deelnemen aan uiteenlopende projecten, die ertoe bijdragen dat jij je skills en talenten kan aanscherpen. Bijgevolg loop je sneller bij potentiële werkgevers in de kijker. Met andere woorden, JCI is goed voor jou en voor je résumé. 

Projecten + events

In België organiseren we jaarlijks het regionale Vlaamse Congres in het voorjaar (juni). Daarnaast wordt jaarlijks ook een nationaal Congres op touw gezet in het najaar (september). Bekijk de kalender voor meer info over waar & wanneer congressen plaatsvinden. 

Geen nood, wij geven je alle ondersteuning die je nodig hebt. Spreek één van onze leden of de voorzitter aan, zij zullen je helpen.

Aangezien we elk jaar verschillende projecten organiseren, zoeken we ook voor elk van deze projecten een team bijeen dat de project manager wil bijstaan. Jij kan hierbij zelf beslissen welke projecten je voorkeur dragen. Help je liever met een business-gerelateerd project, organiseer je graag een trip naar een JCI evenement, of ligt je voorkeur toch eerder bij een liefdadigheidsevent? Jij kiest! 

Lidmaatschap van JCI Gent

Elke jongere tussen 18 en 40 jaar kan lid worden bij JCI en JCI Gent.

Onze leden stapten in de organisatie om uiteenlopende redenen. Er zijn een heel aantal voordelen verbonden met het lidmaatschap van onze vereniging.

We vinden het eerst en vooral belangrijk dat er een klik is. Kom gerust kennismaken op één van onze activiteiten. Je leert het beste wat JCI is door vervolgens actief deel te nemen aan een project. Is het helemaal iets voor jou? Dan kan je eerst een tijdje kandidaat-lid worden en ons nog beter leren kennen vooraleer je het lidmaatschap aangaat.

Het lidgeld dat je als lid van JCI GENT betaalt, kan je volledig terugkrijgen bij het deelnemen aan trainingen en congressen.

JCI Gent telt steeds ongeveer een 25-tal leden en een 5-tal kandidaat-leden.